Jump to main content

PION OBSŁUGI KLIENTA

KIEROWNIK PIONU OBSŁUGI KLIENTA

Magdalena Kierszke
Kierownik Pionu Obsługi Klienta
Tel. (91) 42 437 22
Tel. +48 882145486
E-mail: magdalena.kierszke@saferoad.pl

DZIAŁ HANDLOWY

Magdalena Bera
Kierownik Działu Handlowego
Tel. (91) 42 437 23
Tel. +48 696093069
E-mail: magdalena.bera@saferoad.pl

Ewa Kazidróg
Specjalista ds. Sprzedaży i Logistyki
Tel. (91) 42 437 25
Tel. +48 668447107
E-mail: ewa.kazidrog@saferoad.pl

Katarzyna Błażejczak
Specjalista ds. Sprzedaży i Logistyki
Tel. (91) 42 437 24
Tel. +48 882430281
E-mail: katarzyna.blazejczak@saferoad.pl

DZIAŁ PROJEKTOWY

Krzysztof Konecki
Kierownik Biura Projektowego
Tel. (91) 42 437 05
Tel. +48 608630932 
E-mail: krzysztof.konecki@saferoad.pl 

Aleksandra Berdowska
Projektant
Tel. (91) 42 437 05
E-mail: aleksandra.berdowska@saferoad.pl

DZIAŁ KALKULACJI

Krzysztof Czeszyński
Specjalista ds. kalkulacji
Tel. (91) 42 437 27
Tel. +48 728386764 
E-mail: krzysztof.czeszynski@saferoad.pl

Wiesław Jarosz
Specjalista ds. kalkulacji
Tel. (91) 42 437 27
Tel. +48 728386764 
E-mail: wieslaw.jarosz@saferoad.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY

Renata Smuczak
Technolog
Tel. (91) 42 437 06
Tel. +48 728391025
E-mail: renata.smuczak@saferoad.pl

Gabriela Ignaczak
Technolog
Tel. (91) 42 437 09
Tel. +48 728391025
E-mail: gabriela.ignaczak@saferoad.pl

Mateusz Stefański
Technolog
Tel. (91) 42 437 24
Tel. +48 728391025
E-mail: mateusz.stefanski@saferoad.pl

Marek Bieńkowski
Technolog
Tel. (91) 42 437 09
Tel. +48 728391025
E-mail: marek.jr.bienkowski@saferoad.pl

DZIAŁ PLANOWANIA

Maria Mazuro
Specjalista ds. Planowania
Tel. (91) 42 437 08
E-mail: maria.mazuro@saferoad.pl