Jump to main content

Kontakt

Saferoad Pomerania Sp. z o. o.

ul. Dubois 23
71-610 Szczecin

Tel.: 91 4243700
biuro@saferoad.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS: 0000154679, Kapitał zakładowy: 17.481.000,00 zł
NIP: 955-20-62-794   /   REGON: 812594086

 

 

ZARZĄD

Espen Meling Samuelsen
Prezes Zarządu
E-mail: espen.samuelsen@saferoad.com

Marek Bieńkowski
Członek Zarządu
Tel. 91 4243700
E-mail: marek.bienkowski@saferoad.pl

  

DZIAŁ HANDLOWY

Magdalena Bera
Kierownik Działu Handlowego
Tel. 91 4243723
Tel. 696 093069
E-mail: magdalena.bera@saferoad.pl

Ewa Kazidróg
Specjalista ds. Sprzedaży i Logistyki
Tel. 91 4243725
Tel. 668 447107
E-mail: ewa.kazidrog@saferoad.pl

  

DZIAŁ ZAKUPÓW

Arek Furutin
Kierownik Działu Zakupów
Tel. 91 4243702
Tel. 600 265465
E-mail: arek.furutin@saferoad.pl

Magdalena Włodarczyk
Pracownik ds. Zakupów
Tel. 91 4243726
Tel. 502 250554
E-mail: magdalena.wlodarczyk@saferoad.pl

 

MAGAZYN

Zbigniew Makulski
Kierownik Magazynu
Tel. 608 630902
E-mail: zbigniew.makulski@saferoad.pl

Łukasz Jankowski
Pracownik Magazynu
Tel. 728 393231
E-mail: lukasz.jankowski@saferoad.pl

 

PRODUKCJA

Dariusz Simiński
Kierownik Produkcji / Prokurent
Tel. 664 418940
E-mail: dariusz.siminski@saferoad.pl

Maciej Jankowski
Mistrz Produkcji
Tel. 662 169676
E-mail: maciej.jankowski@saferoad.pl

Maria Mazuro
Specjalista ds. Planowania
Tel. 91 4243729
E-mail: maria.mazuro@saferoad.pl

Tomasz Taczyński
Główny Spawalnik / Pełnomocnik ds. SZJ
Tel. 91 4243703
Tel. 600 240512 
E-mail: tomasz.taczynski@saferoad.pl

 

BIURO TECHNOLOGICZNE

Magdalena Kierszke
Kierownik Działu Technologicznego
Tel. 91 4243722
E-mail: magdalena.kierszke@saferoad.pl

Krzysztof Czeszyński
Technolog
Tel. 91 4243706
E-mail: krzysztof.czeszynski@saferoad.pl

Wiesław Jarosz
Technolog
Tel. 91 4243727
E-mail: wieslaw.jarosz@saferoad.pl

 

BIURO PROJEKTOWE

Krzysztof Konecki
Kierownik Biura Projektowego
Tel. 91 4243705
Tel. 608 630932 
E-mail: krzysztof.konecki@saferoad.pl 

Katarzyna Łukaszewicz
Konstruktor
Tel. 91 4243708
E-mail: katarzyna.lukaszewicz@saferoad.pl

 

KONTROLA JAKOŚCI

Adam Kawczyński
Kierownik Działu Jakości
Tel. 602 262029 
E-mail: adam.kawczynski@saferoad.pl

Tomasz Gierczyk
Kontroler Jakości
Tel. 668 447335
E-mail: tomasz.gierczyk@saferoad.pl

 

TRANSPORT

Mirosław Gromadzki
Transport
Tel. 600 364204
E-mail: miroslaw.gromadzki@saferoad.pl

 

ADMINISTRACJA

Renata Lipowska
Specjalista ds. Administracyjnych
Tel. 91 4243700
Tel. 698 921942
E-mail: renata.lipowska@saferoad.pl